MANŞET HABERLER

Yalıtım Sektörüne Altyapısal Ve Finansal Çözümler İçin Stk'lar Birlikte Çalışacak

Toplam okunma sayısı: 2299
06 Eyl 2011
Isı yalıtımı sektörünün en aktif derneklerinden XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projesi ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) EUbuild Projesi olmak üzere iki önemli projeye iştirakçi oluyor.
XPS Derneği, İZODER ile birlikte katıldığı İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) Projesi’nde yalıtım sektörünün kalite altyapısının geliştirilmesi ve piyasa gözetim denetimi etkinliğinin arttırılması için iştirakçi olarak yer alıyor. Piyasa denetim ve gözetim mekanizmalarını güçlendirmek, aynı zamanda güvenli yapılaşmaya yönelik politika ve stratejiler doğrultusunda uygulamalara yön vermek ve denetlemek amacıyla gerçekleştiren bu projeyle haksız rekabeti önlemek de amaçlanıyor. 

Projenin diğer hedefleri ise nihai kullanıcı haklarını korumak, tüketicilerin kaliteli ve güvenilir ürünlere kavuşmasını sağlamak, enerji verimliliğine katkıda bulunmak, kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmak ve küresel ısınma konusunda artı değer yaratacak çözümlere destek vermek. Bugüne kadar Türkiye’de ısı yalıtımıyla sağlanacak enerji tasarrufuna dikkat çekerek ısı yalıtımı bilincinin yaygınlaşması için yoğun faaliyet gösteren XPS Derneği, misyonu ile birebir örtüşen bu projeye de destek oluyor. 

XPS Derneği’nin iştirakçi olarak destek verdiği bir diğer proje ise EUbuild Projesi. 2020 yılında Avrupa’nın enerji politikası hedefleri; sera gazlarında yüzde 20 azalma, enerji verimliliği uygulamaları ile birincil enerji tüketiminde yüzde 20 tasarruf ve toplam enerji harcamaları içinde yenilenebilir enerji oranının yüzde 20 olması… Bu hedeflere ulaşmak için; Arnavutluk, Belçika, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’de ortak bir model oluşturacak EUbuild Projesi’ne başlandı. Bu proje ile İMSAD liderliğinde 9 ülke ve 47 ortak ve iştirakçiyle, önemli bir sektörler arası işbirliği örneği gösterilerek, enerji verimliliğinin finansman çözümü ile ilgili adımların ilki atılacak. 

Binalarda enerji verimliliği için finansman yöntemlerinin geliştirilmesi konulu EUbuild Projesi’ne iştirakçi olan XPS Derneği ile diğer sivil toplum örgütleri, İstanbul TOBB Plaza’da 6 Temmuz’da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda katılımcıların görüşleri sonucunda; kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesine, binalarda enerji verimliliği konusunun koordinasyonuna ve etkin bir Türk Enerji Ajansı kurulmasına karar verildi. Ayrıca enerji verimliliği konusunda başta kamu yapılarının örnek olarak iyileştirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının tüm binalar için yaygınlaştırılması ve vatandaşların kayıt içi, güvenli ve enerji verimli binalar için teşviklerden yararlandırılması gerektiği vurgulandı. XPS Derneği, bugüne kadar sınırlı kaynaklarla faaliyet gösteren STK’ların bu proje ile kendi aralarında işbirliği yapmalarının çok yararlı olacağı ve sektörün önünün açılacağı görüşünde. Haber: Editör