SEKTÖREL HABERLER

Uyuşmazlıkların Dostane Çözümü Kurulu” Oluşturulsun

Toplam okunma sayısı: 2231
19 May 2011
İstanbul Şehir Üniversitesi’nde düzenlenen Libya’daki Durum ve Türk Yatırımcılarının Haklarının Korunması konulu çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede yatırımcının ve yatırımların etkin bir şekilde korunması için Libya’daki durum normale döndüğünde derhal kullanılmak üzere ikili bir anlaşma ile bir Uyuşmazlıkların Dostane Çözümü Kurulu’nun oluşturulması gerektiği vurgulandı.
Libya’da 1972 yılından bu yana 26.4 milyar dolarlık proje üstelenen Türk müteahhitleri hükümetten sorunlarına çözüm bulmasını bekliyor. Geçen hafta İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Libya’daki Durum ve Türk Yatırımcıların Hukuki Menfaatlerinin Korunması’  konulu çalıştaya katılan sektör temsilcileri, çalıştayın sonuç bildirgesini açıkladı.  Bildirgede, İstanbul Şehir Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda Libya’daki durumun iş dünyası, dış ilişkiler, ulusal ve uluslararası hukuk açılarından etraflıca tartışıldığı belirtilerek, Türk müteahhitlerinin sorunlarının çözümünde öncelikle göz önünde tutulması gereken konuların 5 başlık altında toplandığı ifade edildi.

Libya’da bireysel başvuru veya hukuki takiplerden ziyade zarar görenlerin birlikte hareket etmesinin daha etkin ve kısa sürede sonuç alınmasında faydalı olacağının belirtildiği sonuç bildirgesinde, “Hükümet tarafından mevcut bürokratik oluşumların dışında bir üst kurul veya sorumlu bir kurul teşkil edilmesi şart. Bu kurulun devlet birimleri ve özel sektör temsilcileri arasında koordinasyonu sağlayarak, Libya’daki olaylardan kaynaklanan zararları giderici tedbirleri alma ve organizasyonları yapması hayati önem taşıyor” denildi. 

Türk yatırımlarının korunması için Türkiye ile Libya arasında imzalanan ve Nisan 2011’de yürürlüğe giren ‘Yatırımların Karşılıklı Korunma ve Teşvikine İlişkin Anlaşma’ya dayanılması gerektiğinin vurgulandığı sonuç bildirgesinde şu görüşlere yer verildi: “ Bu bağlamda Türk-İslam Konferansı Anlaşması hükümleri ile Libya Yatırım Kanunu’nu da uygulama alanı bulabilir. Ancak yatırımcının ve yatırımların etkin korunması için özellikle Libya’daki durum normale döndüğünde derhal kullanılmak üzere ikili bir anlaşma ile bir ‘Uyuşmazlıkların Dostane Çözümü Kurulu’nun oluşturulması çok yararlı olacaktır. Böyle bir kurul her iki tarafın vereceği üyeler ve bir kısım bağımsız üyeden oluşup, var olan sözleşmelere devam edilip edilmeyeceği, devam edilecekse hangi uyuşmazlık çözüm yöntemine göre sorunun çözülmesi gerekeceği konularında karar verecektir. Ayrıca bu kurul hakem kurulu olarak çetrefilli uyuşmazlıkları da etkin bir şekilde çözecektir.”
Haber: Editör