ETKİNLİKLER

Genç Su Elçileri Meclisi Açıldı

Toplam okunma sayısı: 1754
25 Mar 2017
52 meclis üyesi yurdun dört bir yanında su havzalarında görev başında.
Çevre ve su kaynaklarının korunması konusunda toplumdaki farkındalığı yükseltmek amacıyla hazırlanan Avrupa Birliği destekli “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi” kapsamında Türkiye’nin su havzalarını temsilen 52 üniversite öğrencisi I. Ulusal Genç Su Elçileri Meclisi açılışı için 5 günlük Ankara ziyaretleri kapsamında çalışmalarına oryantasyon toplantısı ile başladı.. Meclis, toplantının ardından Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretlerinin ikinci günü olan Dünya Su Günü’nde, Genç Su Elçileri Devlet Su İşleri’nde gerçekleştirilen Dünya Su Günü Etkinliklerine katıldı.

Ardından I. Genç Su Elçileri Meclisi (GençSEM) Genç Su Elçileri tarafından açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB Yatırımları Dairesi Başkanlığının yönetim otoritesi olarak yer aldığı, Avrupa Birliği ve Türkiye finansmanı ile Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT işbirliği ile yürütülecek projenin, 26 kız 26 erkekten oluşan Genç Su Elçileri Meclisi’nin açılışında ilk olarak Su Meclisi Başkanı seçildi. Genç Su Elçileri Meclisi çalışmaları kapsamında ayrıca, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve Yardımcısı ve Komisyon Başkanlıkları seçimleri de gerçekleştirildi.

Ziyaretlerinin üçüncü gününde Genç Su Elçileri komisyon çalışmaları kapsamında, Su Meclisi, “Su Yapıları ve Su Kaynakları Komisyonu”, “Su Kirliliği ile Mücadele Komisyonu”, “Su Kirliliğinden Kaynaklanan Hastalıklar ve Mücadele Komisyonu”, “Biyolojik Çeşitlilik-İklim Değişikliği-Doğa Koruma Komisyonu”, “Etkili İletişim Stratejisi ve Uygulaması Komisyonu”, “Taşkınla Mücadele Komisyonu”, “Farkındalık Yaratma Fikirleri Komisyonu”, “Proje Geliştirme Komisyonu” olmak üzere 8 ayrı komisyon çalışmalarını sunum yaparak sonlandırdı. 

Su Meclisi üyeleri çalışmalarına bölgelerinde bireysel olarak; diğer meclis üyeleri ve proje faydalanıcıları ile koordinasyon ve temas halinde devam edecekler. Proje kapsamında, 30 Ekim 2017 haftası Ankara’da ikinci bir komisyon çalışması için bir kez daha bir araya gelecek. Komisyonlar ile gençleri “su kaynaklarının korunması, su kirliliğinden kaynaklanan çevresel tahribat, su kirliliğinin sebepleri, su kaynaklı hastalıklar” gibi konular üzerine tartıştırırken, aynı zamanda komisyonlarda kendi havzalarında ulusal kapsamda faaliyetlerle ne gibi önlemler alınacağına dair kararların oluşturulması amaçlanıyor. Proje kapsamında ayrıca iki günlük gezi ile Eylül ayında Belçika’da Avrupa Birliği parlamentosu ile üç günde Fransa’da su havzaları ziyaret edilecek.

Hedef Kitle, Öğrenciler, Öğretmenler,Anneler ve Aileler

Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi, Türkiye’de çevrenin korunması, kirletmeden ve verimli su kullanımının sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Proje, Batı Akdeniz Havzası, Konya Kapalı Havzası ve Doğu Karadeniz Havzası’nda pilot olarak uygulanacak. 

Proje kapsamında medya ve eğitim kanalıyla kamunun yanı sıra özellikle çocukların ve gençlerin verimli su kullanımı hakkında farkındalığı artırılırken, bilgi ve becerileri farklı iletişim araçları ile geliştirilecek.  Ayrıca paydaş kurumların kadrolarının eğitim kapasitesi desteklenerek pilot üç havzada 40 bin kişinin bilgilendirilmesi sağlanacak. 

Projenin öncelikli hedef kitlesi ilköğretim öğrencileri, üniversite öğrencileri, gençler, öğretmenler anneler olmak üzere ailelerdir.
Haber: Editör