ETKİNLİKLER

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüme Genel Bakış Paneli Düzenlendi

Toplam okunma sayısı: 1634
28 Kas 2016
Şişecam Topluluğu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği, TÜBİTAK MAM, Çevre Mühendisleri Odası, Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen TÜRKTAY Paneli’nin ana sponsorluğunu üstlendi. Ana teması Türkiyede Döngüsel Ekonomi Kapsamında Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüme Genel Bakış olan panel Ankara Hilton-SA’da düzenlendi.
Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi’ başlıklı 7. TÜRKTAY Paneli’nin açılış konuşmaları TÜRKTAY Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Caner Zanbak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ve Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik tarafından yapıldı. Panele kamu, STK’lar ile özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, alanında uzman akademisyenler de katıldı.

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, 7. TÜRKTAY’ın Ankara Hilton-SA’da düzenlediği ‘Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi’ panelinin ana sponsoru oldu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Türkiye Belediyeler Birliği, Tübitak Mam, Çevre Mühendisleri Odası, Bölgesel Çevre Merkezi-REC Türkiye ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle düzenlenen panelin ana teması ‘Türkiye'de Döngüsel Ekonomi Kapsamında Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüme Genel Bakış' oldu. 

İki tam gün süren panelin açılış konuşmaları Türktay Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Caner Zanbak, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ve Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik tarafından gerçekleştirildi. Panele kamu, STK’lar ile özel sektör temsilcilerinin yanı sıra, alanında uzman akademisyenler de katıldı. Yurtiçi ve yurtdışından büyük ilgi gören panele yaklaşık 500 kişi katıldı. 9 oturumun yapıldığı panelde 48 konuşmacı yer aldı.
Haber: Editör